Humanio

การบำบัดด้วยโมเลกุลควบคุม

Cell Therapy

“เซลล์บำบัด-ความสมดุล, การบูรณาการ สำหรับแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งและชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพ”

cell-therapy5c การได้รับเซลล์บำบัด ณ สถาบันฮูมานิโอ ท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล เซลหรือองค์ประกอบของโมเลกุลได้มาจากตัวอ่อนของสัตว์บริจาค สำหรับการเตรียมเซลล์เพื่อทำการรักษาผ่านการฉีดเข้าร่างกายของท่าน ณ ห้องปฏิบัติการของเราภายใต้สภาพการปลอดเชื้ออย่างเข้มงวดเพื่อการบำบัดรักษาโรคของท่านโดยเฉพาะ

เซลล์ที่ถูกนำเข้าไปในร่างกายของท่าน จะไม่ถูกฝังในอวัยวะของท่านโดยตรง หากแต่จะกระตุ้นและเรียกให้อวัยวะของท่านส่วนที่ต้องรับการบำบัดได้สร้างเซลล์ใหม่และฟื้นฟูชุบชีวิตตัวเอง จะทำการแพร่กระจายภายในเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับระดับการเติม ”ออกซิเจน” และประสิทธิภาพของแต่ละเซลล์เป็นพื้นฐานสำหรับการฟื้นฟูสร้างเซลล์ใหม่ถ้าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพที่เพียงพอแล้ว ความสามารถในการรักษาตนเองก็จะไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่.

cell-therapy3การวินิจฉัยอย่างเข้าใจลึกซึ้งและประสบการณ์ที่มากเพียงพอนั้น จำเป็นต้องมีสำหรับการเตรียมเซลล์สำหรับท่าน ในกรณีของเรา เราจัดหาและรับประกันความรู้ที่จำเป็นต้องมีนี้ผ่านพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสถาบัน คือ “สถานประกอบโรคศิลป์ธรรมชาติบำบัด สเตฟานี่ เดรเยอร์” ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน เป็นเวลานานกว่า 30 ปีของประสบการณ์ในส่วนงานเซลล์บำบัดตลอดจนเน้นกรณีผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างซับซ้อนมากมายเพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านได้อยู่ในมือของแพทย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ดังนั้น ระบบของการรักษาจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์แบบครอบคลุม ตามด้วยทำการล้างสารพิษที่สะสมในร่างกาย การฉีดเซลล์บำบัดจะกระทำในวันที่ 3 และมีการตรวจสอบทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดในขณะที่ท่านเข้ารับการบำบัดรักษาตัว โดยทั่วไปการบำบัดรักษาจะแล้วเสร็จภายใน 5 วัน ท่านจะได้รับคำแนะนำเชิงกายภาพบำบัดสำหรับความต่อเนื่องในการบำบัดรักษา โดยแพทย์ประจำตัวท่าน และถ้าจำเป็นท่านอาจจะรับยาน้ำและยาแคปซูลเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องจนจบการบำบัด