Humanio

ตัวบ่งชี้สำหรับการบำบัดรักษา

immune regulative molecular therapy

“Similia similibus curator” – “รักษาอะไรใช้สิ่งนั้นรักษา”

ความสำเร็จของการรักษาใดๆด้วยเซลล์บำบัด เชื่อมโยงอย่างสำคัญกับข้อมูลที่บ่งชี้เฉพาะเจาะจงว่าจะทำการบำบัดรักษาอาการป่วยใด ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วหลายปีว่าประสบความสำเร็จในการบำบัดรักษาด้วยเซลล์คือ:

  1. การทำงานต่างๆ ของต่อมแห่งการหลั่งสารภายในร่างกาย
  2. ริ้วรอยก่อนวัยและการสูญเสียความมีชีวิตชีวา
  3. โรคผิวหนังไหม้หรือเป็นจุดดำ
  4. โรคกลุ่มอวัยวะเชิงเซลล์วิทยาในหลอดเลือดและสนับสนุนอวัยวะอื่นๆ มีความเสื่อมเรื้อรัง
  5. โรคความเสื่อมของเซลล์
  6. ความผิดปกติของพัฒนาการในวัยเด็ก
  7. โรคของสมองและไขสันหลัง
  8. ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชาย
  9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องทั่วไปและการติดเชื้อต่างๆ ได้โดยง่าย

ในการบำบัดรักษาตามหลักการของ “นายแพทย์พาราเซลซูส” ได้บัญญัติไว้ว่า “จะรักษาอะไรก็ให้ใช้สิ่งนั้นมารักษา” ด้วยการใช้เซลล์อวัยวะแบบปลูกถ่ายเข้ามาช่วยอวัยวะชนิดเดียวกัน เพื่อฟื้นฟูสภาพและเสริมสร้างเซลล์ที่บกพร่องของอวัยวะนั้นๆอย่างสอดคล้องกัน โรคหัวใจรักษาด้วยเซลล์หัวใจ โรคตับก็จะได้รับการรักษาด้วยเซลล์ตับ นี้คือตัวอย่างที่ยกมาเพียงสองตัวอย่าง