Humanio

ไม่ว่าภาพลักษณ์ที่ดูแก่ก่อนวัย, การสูญเสียความมีชีวิตชีวาและภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคความจำเสื่อม, โรคเรื้อรัง เช่น ไขข้อและโรคเบาหวาน, โรควัยเด็กพัฒนาการผิดปกติ หรือโรคเซลล์เสื่อม เช่น มะเร็ง ผลกระทบที่คุกคามสุขภาพและการเจ็บป่วย ไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียว หากแต่มาจากหลายอย่างประกอบกัน บ่อยครั้งระบบทั้งหมดเสียสมดุลไป เพื่อรักษาอาการโรคเฉพาะอย่างด้วยยาแก้เฉพาะทาง อาจบรรเทาอาการปวดได้ชั่วขณะแต่โรคหรือต้นเหตุนั้นก็ยังคงอยู่

แพทย์ผู้ให้การบำบัดรักษาจากสถาบันต่างๆได้ทำการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อค้นหาวิธีการบำบัดทางเลือกอื่นๆแบบองค์รวม พร้อมกันนั้นก็ได้มีผู้ที่ทำการค้นพบการรักษาโรคเหล่านี้ด้วย “เซลล์บำบัด” โดย “ศาสตราจารย์นายแพทย์ พอล นีฮานส์” ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยมากกว่าพันคนทั่วโลก และหนึ่งในนั้นคือ สมเด็จพระสันตะปาปาไพอุสที่ 12 ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในปี 1955 ด้วยโรคมะเร็ง ด้วยแนวคิดนี้ได้ทำให้ “ศาสตราจารย์นายแพทย์ แลนด์สเบอร์เกอร์” แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ไฮเดลเบิร์ก ได้ร่วมมือกับ สถาบันประกอบโรคศิลป์ธรรมชาติบำบัด “สเตฟานี่ เดรเยอร์” ดังนั้นฮูมานิโอจึงสามารถให้การฟื้นฟูสุขภาพและคืนความกระปี้กระเป่าให้กับคุณด้วยเซลล์บำบัด ที่มีความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ณ เมืองบินเก้น ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านการให้บริการด้วยธรรมชาติบำบัด และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก

ติดตามเราในหนทางที่จะฟื้นฟูชีวิตใหม่และสร้างความหรรษาให้กับชีวิต

ห้องพัก

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดตลอดกาล เราจะแนะนำให้กับทุกท่านที่ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพของตัวท่าน

Esther Livingstone

การรักษาด้วย