Humanio

รายละเอียดการบำบัดรักษา 5 วัน

5 Days Cell Therapy

โปรแกรมม์เซลล์บำบัดแบบพื้นฐาน

ระยะเวลาในการรักษา : 5 วัน

ทั่วไป

สำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บป่วย ตัวอย่างเช่น รักษาโรคเบาหวาน, ตับหรือไตผิดปกติ สามารถทำการรักษาด้วยการฉีดเซลล์ได้ถึง 6 เข็ม โดยเรายึดมั่นในหลักการ จะรักษาอะไรก็จะใช้เซลล์นั้น ในกรณีที่ทำการบำบัดเกี่ยวข้องกับการกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง เราอาจพิจารณาฉีดเซลล์น้อยกว่า ดังนั้นการจัดเตรียมสิ่งต่างๆจึงมีความแตกต่างกัน การบำบัดรักษาท่านจึงต้องมีการวางแผนการบำบัดเป็นรายบุคคลเฉพาะตัวเสมอ และได้รับการตกลงในทุกขั้นตอนจากท่าน

1 – 2 สัปดาห์ก่อนการบำบัดรักษา ขอให้ท่านแจ้งทางสถาบันด้วยการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับรายงานทางการแพทย์ในภาวะปัจจุบันของท่าน

มาถึงสถาบันและเข้าพัก

 • ยื่นประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการรักษาโรค

 • เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อคัดกรองภาวะการเผาผลาญอาหาร

 • ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมก่อนรับการฉีดเซลล์

 • ท่านมีเวลาว่างนับจากหลังเที่ยงเป็นต้นไป

Detox-Day

 • ล้างสารพิษหรือการกำจัดพิษออกจากร่างกายโดยการปล่อยให้ยาไหลเข้า ทางหลอดเลือด

 • ท่านมีเวลาว่างนับจากหลังเที่ยงเป็นต้นไป

Pre-Treatment and Cell-Injections

 • ล้างพิษด้วยการปล่อยให้ยาไหลเข้าทางหลอดเลือด

 • การประเมินผลของการคัดกรองการเผาผลาญอาหารของร่างกาย

 • การเลือกเซลล์อวัยวะที่นำมาฉีด โดยประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

 • ทำการฉีดเซลล์

 • นวดบริเวณที่ทำการฉีดและเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

 • พักยาวทั้งวันในคลินิก ผู้ป่วยนอนพักในเตียง ภายใต้การเฝ้าตรวจสอบของพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ รับบริการอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามปกติ

Post-Treatment and Monitoring

 • ทำการตรวจเลือด, ให้น้ำเกลือ, ตรวจร่ายกายทั่วๆไป หลังจากที่ได้รับการบำบัดด้วยเซลล์ เพื่อดูว่าร่างกายของท่าน ตอบสนองกับเซลล์ที่ได้รับเป็นอย่างดีภายในกลไกของร่างกายของท่าน ท่านอาจจะเข้ารับบริการการนวด และ/หรือเข้ารับบริการด้านความงาม (บริการเหล่านี้จะเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก)

 • หลังจากนั้นเป็นเวลาว่างของท่าน

Finalizing-Treatment and Departure

 • ทำการตรวจเลือด, ให้น้ำเกลือ, ตรวจร่างกายทั่วๆไปครั้งสุดท้าย

 • ทำการสนทนากับผู้ป่วย, สรุปผลการรักษาและให้คำแนะนำสำหรับการดูแลตัวท่านในอนาคต และอาจจะเป็นไปได้ที่จะได้รับเซลล์ในรูปแบบเม็ด

การเข้าห้องพักที่สถาบัน ท่านจะได้รับบริการอาหารเช้าฟรีทุกวัน และในวันที่ 3 ที่ท่านจะได้รับการฉีดเซลล์ ทางสถาบันได้มีการบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำฟรีแก่ท่าน